NVIDIA System Update

NVIDIA System Update 3.00

NVIDIA System Update là một thêm-trên cái NVIDIA Bảng điều Khiển
Người dùng đánh giá
4.2  (86 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.00.17 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
NVIDIA Corporation
NVIDIA System Update bao gồm trong NVIDIA Hệ thống công Cụ với ESA hỗ Trợ gói hàng.
NVIDIA System Update (v3.00.17.00) thêm-trên cái NVIDIA kiểm Soát Bảng:
Tự động ngân phiếu cho nForce và GeForce tài xế cập nhật
Đủ khả năng để cập nhật hệ thống bios
Gồm có hỗ trợ để cập nhật firmware của Enthusiast Hệ thống lĩnh vực kiến trúc (ESA) cấu
Cài Đặt Ghi Chép.
Cửa sổ XP người dùng phải cài dịch Vụ Dọn 1, vào một tối thiểu, trước khi cố cài cái gói này. Thất bại để làm vậy sẽ có kết quả inability để hỗ trợ USB 2. 0language.
Cài đặt của DirectX 9.0 hoặc là cần thiết để dùng NVIDIA Hệ thống theo dõi.
Thông tin được cập nhật vào: